UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – ŚWIĘTO PATRONALNE PROWINCJI WARSZAWSKIEJ

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – ŚWIĘTO PATRONALNE PROWINCJI WARSZAWSKIEJ

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Władcą nam – słowa tej pieśni w podniosły sposób rozbrzmiewały dziś w sercach zgromadzonych w kościele Księży Pallotynów przy ul. Skaryszewskiej. Dzisiejsza niedziela, 23 listopada 2014 r., będąca jednocześnie ostatnią niedzielą roku liturgicznego jest szczególnym dniem dla wspólnoty pallotyńskiej, ponieważ związana jest z obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego uroczystością Chrystusa Króla, czyli patronalnym świętem Prowincji warszawskiej.

Więcej…

 

XIV SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO PT. RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI

XIV SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO PT. RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI

„Z miłości do Pana naszego Jezusa Chrystusa i dla naśladowania Go w czynieniu postępów w życiu duchowym, powinniśmy te trzy Osoby: Jezusa, Maryję i Józefa, stanowiące małą Rodzinę nazaretańskiego Domu, w doskonałym pełnieniu wszystkich obowiązków: naturalnych i religijnych, przyjmować i uważać za wzór każdej chrześcijańskiej rodzinyˮ
(św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism II, 302).

RODZINA. ZJEDNOCZENI W MIŁOŚCI to tytuł naszego najbliższego sympozjum. Odbędzie się ono w dniach 29-30 listopada 2014 r. w Konstancinie-Jeziornie i będzie poświęcone - rodzinie. Temat został wybrany w związku z zakończonym III Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów na temat rodziny (5-19 października 2014 r.) oraz przyszłym XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem Synodu Biskupów (4-25 października 2015 r.).

W czasie XIV sympozjum będziemy szukać odpowiedzi m.in. na pytania: Jak odkrywać tajemnicę rodziny w trudach codzienności? Czym była rodzina w życiu i dziele św. Wincentego Pallottiego? Wobec jakich wyzwań staje współczesna rodzina?

Zgłoszenia należy kierować do 23 listopada 2014 r.

Serdecznie zapraszamy!

s. Monika Cecot SAC
(Instytut Pallottiego)

>>>Program sympozjum - w ZAŁĄCZNIKU

 

100. ROCZNICA ŚMIERCI BISKUPA VIETERA

Bp Gerhard Heinrich Vieter SACDokładnie 7 listopada 2014 r., przypadła setna rocznica śmierci pierwszego biskupa Kamerunu, a jednocześnie pierwszego biskupa w historii naszej najmniejszej Kongregacji, ks. Henryka Vietera (1853-1914). Odegrał on fundamentalną rolę w procesie powstawania i rozwoju Kościoła katolickiego w Kamerunie, przyczynił się też do zakorzenienia charyzmatu św. Wincentego Pallottiego w Niemczech, w Polsce i w kilku innych krajach świata. Dokładał także starań, by powstało Zgromadzenie Sióstr Pallotynek – Misjonarek.

Gerhard Heinrich Vieter urodził się 13 lutego 1853 w Cappenbergu (diecezja Münster) w Niemczech. W 3 dni później został ochrzczony, a w 1866 przyjął I komunię św. – 25 kwietnia i 29 lipca – bierzmowanie. Od dziecka pragnął zostać księdzem i ostatecznie wybrał stosunkowo młode wówczas zgromadzenie zakonne – pallotynów i w tym celu udał się przez Szwajcarię do Rzymie. Tam też 8 maja 1887 został wyświęcony na kapłana. Następnie pracował krótko w pallotyńskim seminarium św. Patryka w Masio we Włoszech, po czym był rektorem domu formacyjnego w Caxias do Sul w Brazylii i kapelanem włoskich imigrantów w tymże kraju.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.