RZYM: Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich

Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich

W dniach 10-17 września 2014 r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Formatorów Pallotyńskich, zorganizowane przez Sekretariat do spraw formacji przy Zarządzie Generalnym.

Ks. François Harelimana SAC, sekretarz generalny do spraw formacji, zaprosił nas do domu rekolekcyjnego Naszej Pani, Matki Miłosierdzia w Rzymie. Udział w spotkaniu wzięło niemal 60 osób z całego świata. Byli obecni nasi Współbracia (odpowiedzialni za każdy etap formacji) z Brazylii, Portugalii, Indii, Rwandy, Konga, Kamerunu, Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch, Niemiec i oczywiście z Polski.

Więcej…

 

REFLEKSJA: Powołanie Mateusza – dobra wiadomość dla tych, którzy się źle mają

Wikipedia:Caravaggio (1573-1610) - Powołanie św. Mateusza

Ewangeliczna scena powołania Mateusza jest niezwykle zwięzła. Można nawet odnieść wrażenie, jak gdyby autor z jakichś powodów pominął szerszy kontekst, okoliczności tego zdarzenia. Scena przedstawiona jest niezwykle prosto. Jezus spotyka celnika siedzącego w komorze celnej, człowieka wykonującego właśnie swoje obowiązki zawodowe. Dodajmy, że zawód celnika nie cieszył się w oczach współczesnych zbyt dobrą reputacją. A Jezus spostrzegł właśnie celnika. Dostrzegł w nim coś poza jego zawodem, poza wykonywanymi zajęciami poza obowiązującą w społeczeństwie opinią. Spojrzał na Mateusza i bez wstępów, bez wyjaśnień, bez przygotowywania, powiedział zwyczajnie: „Pójdź za Mną”. Mateusz też nie stawiał żadnych pytań, nie domagał się wyjaśnień. Zachował się tak, jakby słowa powołania w sposób wyczerpujący ukazały mu perspektywę dalszego życia, całego przyszłego losu. Wstał i poszedł za Jezusem.

 

Więcej…

 

WSD SAC/BÓBRKA: Wieczna konsekracja w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego

WSD SAC/BÓBRKA: Wieczna konsekracja

8 września 2014 r. to ważna data dla całej rodziny pallotyńskiej. Podczas uroczystej Mszy św., w święto Narodzenia NMP, w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce, siedmiu pallotyńskich alumnów z obu polskich Prowincji złożyło akty wieczystej konsekracji w Stowarzyszeniu na ręce przełożonych wyższych: ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC z Poznania oraz ks. wiceprowincjała Zenona Hanasa SAC z Warszawy.

Więcej…

 

INSTYTUT PALLOTTIEGO: Spotkanie instytutów Pallottiego

instytut-pallottiego-A.jpgW dniach 7-11 lipca 2014 r. w Centrum Duchowości Pallotyńskiej „Cenacolo”  w Rzymie odbył się tydzień studyjny pt. Życie Pallottiego. Pewności i wątpliwości (Settimana di studio. Vita del Pallotti − certezze e dubbi).

Takie spotkanie robocze, skierowane do wszystkich Instytutów zostało zorganizowane po raz pierwszy. Co roku, w Rzymie, odbywają się spotkania dyrektorów Instytutów Pallottiego, którzy odpowiadają za podejmowanie prac nad upowszechnianiem życia i Dzieła  św. Wincentego Pallottiego. Do udziału w tygodniu studyjnym zostali zaproszeni wszyscy pracujący i współpracujący w Instytutach Pallottiego, które funkcjonują od kilku lat i dla tych, które rozpoczynają swoją działalność.

Więcej…

 

REKOLEKCJE pallotyńskie dla współpracowników WSD SAC

W dniach od 16 do 26 sierpnia 2014 r. w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno miały miejsce rekolekcje dla dobroczyńców, współpracowników oraz ich rodzin. Prowadzącym to duchowe wydarzenie był ks. Zbigniew Kołodziej SAC. Prawie każdy dzień rozpoczynaliśmy od Godzinek ku czci Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a następnie wyznaczona osoba prowadziła modlitwy poranne.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.