LIST PROWINCJAŁA Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI CHRYSTUSA KRÓLA I ŚWIĘTA PATRONALNEGO PROWINCJI WARSZAWSKIEJ [2015]

Uroczystość Chrystusa Króla«Każdy, kto zgłaszałby akces do ośrodkowej części Pobożnego Zjednoczenia...
...weźmie pod uwagę to,
że jeżeli ludzie światowi dla interesów doczesnych narażają się nawet na utratę życia,
to jakąż ofiarę można by uznać za zbyt trudną,
gdy chodzi o zdobycie dla siebie Królestwa Niebieskiego i o najwyższe w nim stopnie,
a także [gdy chodzi] o szerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całym świecie ku większej chwale Boga i ku zbawieniu wszystkich dusz ludzkich. »
(św. Wincenty Pallotti)

Drodzy Współbracia!

W tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla, na dwa tygodnie przed oficjalnym rozpoczęciem Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, cisną mi się na usta słowa jakie Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie:

„Napisz to: nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia”.

Podobnie przekonywał bł. Michał Sopoćko:

„Chrystus jest Królem Miłosierdzia, a to Miłosierdzie jest naczelną zasadą w Jego Królestwie”.

Fakt, iż papież Franciszek zechciał, aby Jubileuszowy Rok Miłosierdzia zakończył się 20 listopada 2016 r. w Niedzielę Chrystusa Króla, jest również szczególnie wymowny. Dlatego pozwólcie, iż na tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla spojrzę razem z Wami w perspektywie tego kościelnego eventu, jakim jest jawiący się na horyzoncie Rok Miłosierdzia Bożego.

Więcej…

 

XVI SYMPOZJUM INSTYTUTU PALLOTTIEGO: MISTYCZNA DROGA PALLOTTIEGO

XVI SYMPOZJUM INSTYTUT PALLOTTIEGO: MISTYCZNA DROGA PALLOTTIEGO

W dniach 28-29 listopada 2015 r. w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się XVI sympozjum Instytutu Pallottiego. Tegoroczne jesienne sympozjum nosi tytuł: MISTYCZNA DROGA PALLOTTIEGO (cz. I).

– Czym jest mistyka?

– Kim są mistycy i jaka jest ich rola w chrześcijaństwie?

– Jak swoje życie mistyczne przeżywał św. Wincenty Pallotti?

Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać w czasie naszego sympozjum.

W czasie niedzielnej Mszy świętej osoby z Lublina, Torunia i Konstancina (łącznie 12 osób) złożą swój akt zaangażowania apostolskiego w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego; uczynią to w obecności Donatelli Acerbi, Przewodniczącej Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Pani Donatella przybędzie z Rzymu na zaproszenie Krajowej Rady ZAK w Polsce, by spotkać się z członkami Rodziny pallotyńskiej oraz przyjaciółmi i sympatykami św. Wincentego Pallottiego.

Serdecznie zapraszamy!

ks. Mariusz Małkiewicz SAC
s. Monika Cecot SAC

>>>DO POBRANIA: Program sympozjum

 

WSD SAC: KSIĄDZ WIZYTATOR GENERALNY FRANÇOIS HARELIMANA SAC W SEMINARIUM W OŁTARZEWIE

Wizytacja WSD SAC

Ks. radca generalny François Harelimana SAC w dniach od 2 do 5 listopada 2015 r. wizytował wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Wizytacja odbywała się w ramach wizytowania przez Zarząd Generalny SAC Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC.

Ks. Harelimana spotkał się ze wszystkimi współbraćmi WSD, by wysłuchać wiadomości o aktualnych wydarzeniach i życiu wspólnoty seminaryjnej. Ponadto, podczas kilkudniowego pobytu, każdy z członków wspólnoty mógł indywidualnie porozmawiać z Księdzem Wizytatorem. Podczas Eucharystii kończącej czas wizytacji, ks. Harelimana wyraził swoją wdzięczność za dobro, którego doświadczył przebywając w Ołtarzewie i za poczucie braterskiej wspólnoty, jaką tworzą alumni, bracia i księża żyjący w pallotyńskiej Alma Mater.

Al. Dominik Gaładyk SAC

 

POLSKI PALLOTYN WYRÓŻNIONY PRZEZ PREZYDENTA RWANDY

Ks. Stanisław Urbaniak SACKs. Stanisław Urbaniak SAC, pallotyński misjonarz, znalazł się wśród 17 osób odznaczonych przez prezydenta Rwandy, Paula Kagame za budowanie jedności w społeczeństwa Rwandy. Jest to pierwszy polski misjonarz, uhonorowany tą nagrodą.

Ks. Stanisław Urbaniak pracuje w Rwandzie od 30 lat. W czasie wojny w latach 1990 – 1994 wraz ze swoimi współbraćmi – pallotynami, z wielkim zaangażowaniem pomagał zarówno Hutu, jak i Tutsi. Nie tylko modląc się o zaprzestanie walk, ale też udzielając schronienia w świątyni. Od wielu lat pracował w parafii Ruhango. Kiedy rebelianci z bronią w ręku otoczyli kościół, w którym modlili się ludzie o ocalenie i chcieli dostać się do środka, ks. Urbaniak sam stanął naprzeciwko nich, odtrącił skierowany w jego stronę karabin i głośno się modlił. Nagle rebelianci odjechali. Dzięki temu ludność schroniona w parafii Ruhango ocalała.

Obecnie, jako wotum wdzięczności, w Ruhango powstało Sanktuarium Jezusa Miłosiernego, w którym w każdą pierwszą niedzielę miesiąca odbywają się msze święte z modlitwą o uzdrowienie.

Więcej…

 

MIEJSCA SPOCZYNKU POLSKICH PALLOTYNÓW

ZADUSZKI PALLOTYŃSKIE

>>>Z okazji tegorocznego Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, zamieszczamy miejsca spoczynku pallotyńskich Współbraci obu polskich Prowincji, polecając ich w modlitwie Bożemu Miłosierdziu.

Opracowanie: ks. Stanisław Tylus SAC, na podstawie LIBER MORTUORUM.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.