IX PALLOTYŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH - JUŻ WKRÓTCE

IX PSM

>>>WIĘCEJ NA STRONIE POŚWIĘCONEJ PALLOTYŃSKIEMU SPOTKANU MŁODYCH: http://www.psm.pallotyni.pl

 

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY: Niebawem Pallotyńskie Spotkanie Młodych – Miłość! Ale jak?! Błogosławieni czystego serca

spotkanie-mlodych.jpgO miłości dużo już pisano, śpiewano, wystawiano na deskach teatru czy nakręcono mnóstwo filmów. Temat zawsze aktualny. Różne mody i trendy były i zniknęły, ale wątek miłości człowieka do człowieka ciągle się przewija.

Skoro sztuka jest również wyrazem i zobrazowaniem ludzkich pragnień, możemy śmiało stwierdzić, że pragnienie miłości należy do najbardziej pilnych w człowieku. Każdy zatem potrzebuje miłości. Bez wyjątku. Właściwie chyba najbardziej jej potrzebują ci, którzy się tego wypierają. Pewnie z powodu jakichś zranień, które zablokowały na sens miłości. Antoine de Saint-Exupery napisał w „Małym Księciu”, że miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać, lecz aby patrzeć w tym samym kierunku. Dziś możemy dodać – patrzeć razem, ale czystym sercem i umysłem.

Więcej…

 

DUSZPASTERSTWO POWOŁAŃ: Kolejne wieści z Postulatu 2015

POSTULAT 2015

Okres Postulatu 2015, który w tym roku obie pallotyńskie Prowincje w Polsce wspólnie organizują przy Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, dobiegł półmetka. W tym czasie odbyło się wiele wydarzeń, przeżytych wspólnie z opiekunami: ks. Wojciechem Świderskim SAC [PN], ks. Michałem Wójciakiem SAC [PN] i al. Łukaszem Dzwolakiem SAC.

Więcej…

 

WSD SAC OŁTARZEW: Powakacyjnie z Ołtarzewa

Nowy alumn WSD SAC

Wakacje w życiu alumnów WSD to czas różnorodnych praktyk duszpasterskich, kursów językowych, a także długo oczekiwanego wypoczynku. Chociaż większość z nich jest w ciągłych rozjazdach, a w samym seminarium aktualnie przebywa tylko paru alumnów, wcale nie oznacza to, że nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie!

Pierwszą ważną wiadomością dla wszystkich sympatyków kościoła seminaryjno-parafialnego w Ołtarzewie jest informacja o zakończonej w połowie sierpnia 2015 r. renowacji wszystkich ołtarzy. Szczególnie olśniewa, znajdująca się w prezbiterium, odnowiona płaskorzeźba Maryi Królowej Apostołów. Naprawdę robi wrażenie! Warto przyjść i przekonać się na własne oczy.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.