ŚP. KS. LESŁAW M. GWAREK SAC [PN]

Dnia 23 października 2014 roku podczas pobytu w Portugalii zmarł nagle nasz Współbrat

ŚP. KS. LESŁAW M. GWAREK SAC [PN]

– były prowincjał, wiceprowincjał, a aktualnie radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC (Poznań).

Informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie.

Śp. ks. Lesława polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Requiem aeternam dona ei Domine!

ŚP.  KS. LESŁAW M. GWAREK SAC
 

PALLOTYŃSKIE CZUWANIE MŁODYCH W CZĘSTOCHOWIE (25-26 PAŹDZIERNIKA)

PALLOTYŃSKIE CZUWANIE MŁODYCH W CZĘSTOCHOWIE (25-26 PAŹDZIERNIKA)

 

SYMPOZJUM MISYJNE: Adopcja Serca to nie tylko pomoc finansowa, ale także proces wychowawczy

Adopcja Serca to nie tylko pomoc finansowa, ale także proces wychowawczy

Relacja z sympozjum w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie

Celem Adopcji Serca, nazywanej także „adopcją na odległość”, jest przede wszystkim zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom z najuboższych rodzin w krajach tzw. globalnego Południa. Dzieci jednak nie wykorzystają dobrze tej szansy, jeśli jednocześnie nie będą miały poczucia bezpieczeństwa i nie będą czuły się kochane. Dlatego nie można ograniczać się jedynie do pomocy finansowej, ale dbać o cały proces wychowania i formacji dziecka. Taką pointą zakończyło się sympozjum pt. „Adopcja Serca i co dalej?”, które odbyło się w dniach 3-4 października 2014 r. w Centrum Animacji Misyjnej księży pallotynów w Konstancinie-Jeziornie. Spotkanie zorganizowali: Sekretariat ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu Prowincji Chrystusa Króla oraz Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI.

Więcej…

 

WSD SAC/OŁTARZEW: Święcenia diakonatu 2014

WSD SAC/OŁTARZEW: Święcenia diakonatu

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, tj. 4 października 2014 r., w ołtarzewskim kościele seminaryjnym pw. Królowej Apostołów miały miejsce święcenia w stopniu diakonatu.

Więcej…

 

WSD SAC OŁTARZEW: Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

WSD OŁTARZEW: Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

„Aby w Waszym życiu nie zabrakło pasji wiedzy i wiary…”

Uroczystą sesją inauguracyjną, we wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów, tj. 2 października 2014 r., rozpoczęliśmy w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie rok akademicki 2014/2015.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. wyższych przełożonych obu pallotyńskich Prowincji: ks. prowincjała Józefa Lasaka SAC oraz ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC, a także przedstawicieli zgromadzeń zakonnych: Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Zgromadzenia Księży Orionistów, seminariów diecezjalnych, sióstr zakonnych, współbraci pallotynów oraz władz lokalnych Gminy Ożarów Mazowiecki. Wspólnej Eucharystii przewodniczył ks. dr Jarosław Sobkowiak, prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW, który również wygłosił okolicznościową homilię.

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.