ODSZEDŁ DO PANA...

ŚP. KS. JAN ZUBEK SAC [PN]

12 grudnia 2014 roku zmarł nasz Współbrat

KS. JAN ZUBEK SAC [PN]

Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Jana zostanie odprawiona 17 grudnia br. (środa) o godz. 13.00 w pallotyńskim kościele p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Po Mszy św. odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (ul. Ku Słońcu, brama nr 2).

Śp. ks. Jana polecajmy Miłosierdziu Bożemu, prosząc dla Niego o łaskę nieba.

Zarząd Prowincjalny, Poznań

>>>DO POBRANIA: Nekrolog wraz z biogramem

 

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO i radość bycia pallotynem

ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO

W sobotę, 29 listopada 2014 r. w całym Kościele katolickim rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego. W Rzymie wydarzenie to zostało zaznaczone wielką modlitewną wigilią w Bazylice Santa Maria Maggiore, której przewodniczył sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, abp Jose Rodriguez Carballo OFM. Był to czas modlitwy naznaczony wsłuchiwaniem się w teksty niektórych założycieli, którzy naśladowali Chrystus na różny sposób. Innym znaczącym momentem było przesłanie telewizyjne Papieża Franciszka, który w tym czasie odbywał podróż apostolską do Turcji.

Więcej…

 

WSD OŁTARZEW: Zawierzenie Seminarium opiece Świętego Józefa

WSD OŁTARZEW: Zawierzenie Seminarium opiece Świętego JózefaŚw. Wincenty Pallotti zwykł mawiać, że Święty Józef po Niepokalanej Dziewicy był jednym z najszczęśliwszych spośród wszystkich ludzi w historii świata. Właśnie Jemu – Oblubieńcowi Bogarodzicy w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, tj. 8 grudnia 2014 r., została oddana cała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie w wymiarze duchowym i materialnym. To wyjątkowe wydarzenie poprzedziliśmy dziewięciodniową nowenną do Opiekuna Świętej Rodziny.

Świętowanie tego czasu rozpoczęliśmy dzień wcześniej, w wigilię Uroczystości Niepokalanego Poczęcia, śpiewem Akatystu ku czci Najświętszej Maryi Panny. Następnego dnia o godz. 9.00 zgromadziliśmy się na uroczystej Eucharystii, której przewodniczył ks. wiceprowincjał Zenon Hanas SAC, który wygłosił homilię. Na uroczystości obecny był również ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny i delegat ks. prowincjała Adriana Galbasa SAC a jednocześnie rektor wspólnego domu nowicjackiego w Ząbkowicach Śląskich.

Ks. Zenon Hanas w homilii mówił, że dzisiejsza uroczystość przypomina nam o dramacie oddalania się człowieka od Boga. Doświadczenie Adama po grzechu, który poczuł, że jest samotny, nagi i pełen wstydu, odzwierciedla postawę człowieka, który oddalił się od Stwórcy. Zaś Niepokalane Poczęcie jest piękną odpowiedzią kochającego Ojca, jest początkiem zbawienia.

Więcej…

 

INSTYTUT PALLOTTIEGO: XIV Sympozjum Instytutu Pallottiego Rodzina. Zjednoczeni w miłości

INSTYTUT PALLOTTIEGO: XIV Sympozjum Instytutu Pallottiego Rodzina. Zjednoczeni w miłości

Z miłości do pana naszego Jezusa Chrystusa i dla naśladowania go w czynieniu postępów w życiu duchowym, powinniśmy te trzy osoby: Jezusa, Maryję i Józefa, stanowiące małą rodzinę nazaretańskiego domu, w doskonałym pełnieniu wszystkich obowiązków: naturalnych i religijnych, przyjmować i uważać za wzór każdej chrześcijańskiej rodziny.”
Św. Wincenty Pallotti, Wybór Pism II, 302

W dniach 29-30 listopada 2014 r. (sobota-niedziela) w CAM w Konstancinie-Jeziornie odbyło się kolejne sympozjum Instytutu Pallottiego. Już po raz czternasty członkowie rodziny pallotyńskiej oraz przyjaciele i sympatycy św. Wincentego zgromadzili się w Centrum Animacji Misyjnej, by pogłębiać znajomość osoby Świętego oraz pallotyńskiego charyzmatu. Obecnych było ponad 200 osób. Dużą grupę stanowili goście z Ukrainy (ponad 20 osób).

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.